Novi broj

Uredništvo Glasnika Društva bibliotekara Split poziva sve zainteresirane kolege da se jave sa svojim prilozima (članci, prikazi…) za sljedeći broj Glasnika. Radovi se šalju glavnoj urednici Glasnika Editi Bačić na e-mail edita1bacic@gmail.com.