Broj 14-15


SADRŽAJ broja 14 – 15/2016. – 2017.

Predgovor

Članci

Ljiljana Aleksić: Javnost i imidž knjižnice: marketinško istraživanje (str. 11 – 26)

Diana Polanski, Vikica Semenski, Vesna Stričević: Odnos podataka o odgovornosti i vrste autorstva u bibliografskom zapisu (str. 27 – 46)

Antonela Bokan: Vodeni znakovi Sirijsko-latinskog rječnika, rukopisa Odjela za specijalne zbirke Sveučilišne knjižnice u Grazu (str. 47 – 62)

Margita Mirčeta Zakarija: Knjižnična zbirka splitske Židovske općine u Splitu (str. 63 – 68)

Iva Kolak: Narodna čitaonica cetinska u Sinju (str. 69 – 82)

Melinda Grubišić Reiter: Knjižnica Tvornice lakih metala (str. 83 – 88)

Karmen Krnčević, Antonija Miše: Predmetni katalog zavičajne zbirke Sibenicensia u šibenskoj Gradskoj knjižnici (str. 89 – 96)

Ana Šimić: Digitalizirane novine i časopisi iz fonda zavičajne zbirke Sibenicensia Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” Šibenik (97 – 101)

Karmen Krnčević, Marina Šimić: Svi vi koji ne možet čitati standardni tisak, dobro došli u knjižnicu! (103 – 108)

Marina Čalić Polegubić: Čitateljski klub Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” Šibenik (str. 109 – 112)

Melinda Grubišić Reiter: Povijest Knjižničarskog društva Šibenik (str. 113 – 118)

Osvrti

Nada Topić: Smisao strukovnog udruženja danas – Društvo knjižničara u Splitu (str. 119 – 120)

Branka Radić: Osvrt na treći međunarodni znanstveni skup Knjiga i društvo: socijalna, filološka i intelektualna povijest i sadašnjost knjige (121 – 124)

Romana Jadrijević, Snježana Dimzov: Prikaz izložbe odabranih starih i rijetkih knjiga 19. stoljeća s područja Splita i Dalmacije iz fonda Knjižnice Filozofskog fakulteta u Splitu (str. 125 – 128)

Jadranka Vučak: Izložba “Ex libris KTF” (str. 129 – 130)

Biografije i bibliografije članova Društva

Petar Krolo (str. 131 – 134)

Ivanka Kuić (str. 135 – 136)

Ljiljana Lučin (str. 137)

Gordana Miolin (str. 138 – 141)

Elli Pecotić (str. 142 – 143)

Ingrid Poljanić (str. 144 – 145)

Željka Šegvić (str. 146)

Iz rada Društva knjižničara u Splitu

Nada Topić: Izvješće o radu Društva knjižničara u Splitu 2016. i 2017. godine (str. 147 – 151)

Nagrade, zvanja i napredovanja u knjižničarstvu i obavijesti o umirovljenju članova Društva knjižničara u Splitu (str. 153)

Statut DKST-a – izmjene i dopune (str. 155)

Poslovnik o radu Skupštine DKST-a (str. 156 – 161)

In memoriam

Asta Furlan (str. 163)

Nevena Radović (str. 164 – 165)

Upute autorima (str. 166 – 167)

*Tiskani oblik ovog broja Glasnika objavljen je uz potporu Splitsko-dalmatinske županije.