Povijest

Društvo knjižničara u Splitu formalno je osnovano 1950. godine, ali je de facto započelo s radom još 1949. godine kada su na preporuku Hrvatskog bibliotekarskog društva obavljene pripreme za ustroj povjereništva u Splitu.

Prvi povjerenik bio je Hrvoje Morović, a povjereništvo je brojilo sedam članova. Početkom šezdesetih, članstvo se znatno uvećalo, pa u 1962. godini bilježimo 37 članova. Iste godine u Splitu je održano 3. Savjetovanje Hrvatskog bibliotekarskog društva, a odmah potom i 13. redovita skupština HBD-a. 1970-tih dolazi do preustroja, te Podružnice postaju samostalna regionalna društva. Godine 1977. Društvo ima 64 člana i vrlo uspješno organizira 21. redovnu skupštinu HBD-a. Daljnjih godina broj članova u stalnom je porastu pa 1980. bilježi preko 100 članova.

Krajem osamdesetih Društvo pokreće svoj Glasnik s Nedom Anzulović na čelu. Rad Društva 90-tih godina odvija se u ratnim prilikama; članstvo se osipa, a dio knjižnica je devastiran. No usprkos tome, Društvo i dalje aktivno radi. Od tada do danas u organizaciji Društva u Splitu održavali su se brojni stručni skupovi i predavanja. 1996. godine Društvo je bilo domaćin 30. skupštine HKD-a u Primoštenu i 39. skupštine HKD-a u Splitu 2014. godine.  2000. i 2001. godine Društvo je u Splitu, zajedno s Komisijom za visokoškolske knjižnice HKD-a, organiziralo stručne skupove za knjižnice visokih učilišta pod nazivom Nužnost promjena za 21. stoljeće i Pravci koordiniranog razvoja.

Naši članovi danas aktivno sudjeluju u radu HKD-a u okviru komisija i sekcija, a također i u radu IFLA-inih tijela.

Više:

Bačić, Edita; Kovačić, Mihaela; Siminiati Violić, Žana. Društvo knjižničara u Splitu – Što smo bili i kamo idemo? // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 58, 1/2(2015), 241-262