Broj 12-13

SADRŽAJ broja 12-13/2014. – 2015.

Predgovor

1. Okrugli stol o javnom zagovaranju – Zagovaranje za knjižnice i knjižničarstvo

Radni materijali i zaključci (str. 11 – 24)

Članci

Josip Stipanov: Knjižnice zajedno – timski rad i partnerstvo (str. 25 – 32)

Davorka Bastić: Zagovaranje za knjižnice i knjižničarstvo: IFLA-ina Sekcija knjižnica velikih gradova – MLS (str. 33 – 37)

Emilija Pezer, Tihomir Marojević: Umrežavanje i povezivanje knjižnica kroz IPA projekt: Libraries for new age – Knjižnice / Biblioteke za novo doba (str. 39 – 51)

Dubravka Dujmović: Hrvatski muzej knjige (str. 53 – 64)

Osvrti

Melita Ambrožić: Okrogla miza – Zagovorništvo knjižnic in knjižničarstva (65 – 70)

Elli Pecotić: Formiranje knjižničnih stacionara – promicanje partnerstva u lokalnoj zajednici (str. 71 – 72)

Gordana Miolin: Izložba posterskih izlaganja članova Društva knjižničara u Splitu (1998. – 2014.), (str. 73 – 74)

Žana Siminiati Violić: Noć knjige 2015. (str. 75 – 76)

Melinda Grubišić Reiter: Projekt Zelena knjižnica u Knjižničarskom društvu Šibenik (str. 77 – 80)

Bibliografije

Gordana Miolin: Biografija i bibliografija radova Vesne Mihanović (str. 81 – 82)

Iz rada Društva knjižničara u Splitu

Dijana Erceg: Izvješće o radu Društva knjižničara u Splitu (str. 83 – 94)

Nagrade, priznanja, napredovanja

Dubravka Dujmović: Nagrade, zvanja i napredovanja u knjižničarstvu i obavijesti o umirovljenju članova Društva knjižničara u Splitu (str. 95)

Upute autorima (str. 97 -98)

Statut Društva knjižničara u Splitu usklađen sa Zakonom o udrugama, Narodne novine 74/2014, (str. 99 – 114)