Viša stručna zvanja

Naši članovi u višim stručnim zvanjima:

KNJIŽNIČARSKI SAVJETNICI

Bačić, Edita
Dimzov, Snježana
Kovačić, Mihaela
Matošić, Mirta
Miolin, Gordana
Ribičić, Grozdana
Topić, Nada

VIŠI KNJIŽNIČARI

Anić, Hanja
Brbora, Sanja
Dević, Ivana
Dimzov, Žana
Dujmović, Dubravka
Jadrijević, Romana
Ljubić, Ivana
Matošić, Mirta
Meštrović, Iva
Mirčeta Zakarija, Margita
Siminiati Violić, Žana
Staničić, Tomislav
Urem, Irena
Utrobičić, Ana

STRUČNI SURADNICI – SAVJETNICI

Plejić, Maglica

STRUČNI SURADNICI – MENTORI

Turić Erceg, Adriana
Topić, Nada