Viša stručna zvanja

Naši članovi u višim stručnim zvanjima:

KNJIŽNIČARSKI SAVJETNICI

Bačić, Edita
Kovačić, Mihaela
Miolin, Gordana

VIŠI KNJIŽNIČARI

Anić, Hanja
Brbora, Sanja
Dević, Ivana
Dimzov, Žana
Dujmović, Dubravka
Matošić, Mirta
Meštrović, Iva
Ribičić, Grozdana
Siminiati Violić, Žana
Staničić, Tomislav
Topić, Nada

STRUČNI SURADNICI – SAVJETNICI

Plejić, Maglica