GLASNIK DRUŠTVA

Radovi se šalju glavnoj urednici Editi Bačić na  e-mail edita1bacic@gmail.com.

Uredništvo Glasnika Društva bibliotekara Split poziva sve zainteresirane kolege da se jave sa svojim prilozima (članci, prikazi…) za sljedeći broj Glasnika. Radove možete poslati glavnoj urednici Glasnika Editi Bačić na e-mail edita1bacic@gmail.com.