Plan i program rada

Program rada Društva knjižničara u Splitu u 2019. godini

1. Članstvo
 nastavak rada u smjeru povećanja članstva, ali i aktivnijem uključivanju članova u rad DKST-a (posebno pomoćne knjižničare)
 poticanje članova da dostavljaju DKST-u obavijesti (kraće tekstove) o važnijim aktivnostima i projektima na kojima su sudjelovali
 podrška članovima u realizaciji prava koja proizlaze iz stečenih zvanja (status knjižničara u školskim knjižnicama, priznavanje viših zvanja u školskim i visokoškolskim knjižnicama i sl. )

2. Stručni rad i suradnje
 održavanje stručnog kolokvija DKST-a (dvaput godišnje)
 snažnije uključivanje DKST-a u rad HKD-a
 stručni posjeti drugim knjižnicama i srodnim ustanovama (jedno stručno putovanje u inozemstvo i izlet, ovisno o interesima članstva)
pripreme za obilježavanje 70. godišnjice DKST-a
 nagrada Dušan Manger (ovisno o sredstvima)
 suradnja s drugim regionalnim društvima (tribina Knjižničar i po; izleti, programi;
organizacija manjeg stručnog skupa ili okruglog stola )
 suradnja s matičnim službama (županijskom i u SVKST), odnosno knjižnicama i srodnim ustanovama na području Splitsko-dalmatinske županije, ali i šire pokažu li se zanimljive prilike
 podrška knjižnicama u SDŽ pri prijavama za nagradu Knjižnica godine te podrška njihovim programima

3. Izdavačka djelatnost i komunikacija
 izdavanje Glasnika društva bibliotekara Split (tiskani i elektronički)
 izdavanje kratkih godišnjih e-novosti DKST-a (pdf na nekoliko stranica) – Spli’ski knjižničarski foji u kojima bi se osvrnulo na sve važnije godišnje aktivnosti Društva
 redovito ažuriranje mrežnih stranica i Facebook profila

4. Administrativni poslovi i financije
 skrbiti o tome da se svi poslovi obavljaju pravodobno i pravilno
 skrbiti o punjenju proračuna (ie. uplatama članarina), voditi računa o prijavama na sve javne natječaje za sredstva te nastojati osigurati bar nešto sredstava iz alternativnih izvora