Poslanje

POSLANJE, CILJEVI, DJELATNOSTI

Društvo knjižničara u Splitu regionalno je društvo Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD)

Poslanje Društva knjižničara u Splitu je okupljanje i organiziranje knjižničara Splitsko-dalmatinske županije u svrhu razvoja, zaštite i javnog zagovaranja knjižnica, knjižničarske struke i stalnog obrazovanja knjižničara s ciljem da se omogući slobodan pristup informacijama za sve.

Ciljevi Društva su:
– okupljanje i organiziranje članova Društva u svrhu zajedničkog djelovanja i jedinstvenog istupanja na području zaštite, unaprjeđivanja i promicanja knjižnica, knjižničarstva i informacijskih znanosti,
– promicanje zaštite nacionalne i zavičajne kulturne baštine,
– promicanje informacijske pismenosti i slobodnog pristupa informacijama za sve građane,
– suradnja s knjižničarskim društvima na području Republike Hrvatske i inozemstva te drugim udrugama i ustanovama iz srodnih djelatnosti i službi.

Djelatnosti kojima se ciljevi Društva ostvaruju jesu:
– organiziranje i provođenje predavanja za svoje članove radi postizanja kompetencije u djelatnostima i sadržajima koji olakšavaju rad knjižničara,
– organiziranje i provođenje predavanja za širu javnost,
– organiziranje edukacije svojih članova,
– osmišljavanje aktivnosti na povećanju kompetentnosti članova Društva,
– organiziranje seminara i radionica za članove Društva u svrhu potpunijeg ostvarivanja zadaća i ciljeva Društva,
– izrađivanje i provođenje radionica, tečajeva i tribina, stručnih predavanja te posjeta spomeničkim knjižnicama,
– organiziranje, poticanje i educiranje knjižničara u populariziranju knjižnične djelatnosti,
– organiziranje i provođenje suradnje i razmjene s udrugama i ustanovama u zemlji i inozemstvu,
– obavljanje i drugih djelatnosti vezanih za knjižničnu djelatnost,
– suradnja sa stručnjacima, ustanovama, tijelima i službama na poslovima od interesa za Društvo,
– prikupljanje, obrada i analiza podataka o stanju i potrebama knjižničara,
– uređivanje glasnika knjižničara, publikacija i drugih informacijskih i stručnih glasila,
– upoznavanje javnosti s posebnim potrebama knjižničara i knjižnične djelatnosti,
– korištenje sredstava javnog priopćavanja.