Stručni izlet Šibenik – Prvić

Članovi Društva knjižničara u Splitu 19. listopada 2019. posjetili su Šibenik, Gradsku knjižnicu Juraj Šižgorić te Memorijalni centar Faust Vrančić na otoku Prviću.

Fotografije: Žana Siminiati Violić i Nada Topić