Nagrađeni članovi

2024.

Grozdana Ribičić – Nagrada Grada Splita

2022.

Romana Jadrijević – Nagrada “Eva Verona”

2021.

Iva Meštrović – Nagrada Zaklade “Dr. Ljerka Markić-Čučuković”

2020.

Gordana Miolin – Nagrada Društva knjižničara u Splitu “Dušan Manger”

2016.

Vesna Mihanović – Nagrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Jadranka Nejašmić – Međunarodna nagrada “Povelja F.E.S.T. 2016.”

2013.

Ana Saulačić – Nagrada “Višnja Šeta”

2012.

Meri Butirić – Nagrada zapromicanje prava djeteta u Republici Hrvatskoj

2011.

Gita Dragičević – Plaketa “Vladimir Nazor”

2010.

Edita Bačić – Kukuljevićeva povelja

1998.

Mihaela Kovačević – Nagrada “Eva Verona”

Mila Biočina – Državna nagrada “Ivan Filipović”

1996.

Dubravka Bošnjak – Kukuljevićeva povelja

1988.

Neda Anzulović – Kukuljevićeva povelja

1984.

Čedo Ćuković – Nagrada Grada Splita

1978.

Hrvoje Morović – Kukuljevićeva povelja

1969.

Hrvoje Morović – Nagrada Grada Splita