“DUŠAN MANGER”

Nagradu Društva knjižničara u Splitu „Dušan Manger“ za 2023. dobila je kolegica MIHAELA KOVAČIĆ. Čestitamo!

Nagrada – stilizirana knjiga koju je oblikovao akademski kipar Vitold Košir – kolegici Mihaeli Kovačić uručena je na izbornoj skupštini održanoj 5. travnja 2023. u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu.

Iz obrazloženja:

Mihaela Kovačić više od četvrt stoljeća uspješno vodi Odjel specijalnih zbirki Sveučilišne knjižnice u Splitu koji objedinjuje 4 zbirke: stare knjige i rukopisi, kartografska i glazbena te grafička zbirka. Dobitnica je Nagrade Eva Verona (1998., na 31. Skupštini HKD-a). 2011. stekla je zvanje zvanje više knjižničarke, a 2018. knjižničarske savjetnice.

Iznimno je aktivna članica Društva knjižničara u Splitu od 1993. godine. U Društvu je obnašala niz različitih dužnosti, a pokrenula je i sudjelovala u brojnim aktivnostima Društva. Obnašala je dužnost blagajnice (1994.-2004.), u više je mandata bila članica Glavnog odbora te predsjednica u čak 3 mandata (2004.- 2006.; 2006.- 2008.; 2008. – 2010). Bila je članica organizacijskih odbora manifestacija Društva: Dani splitskih knjižnica (29.-30.11.2000), Stručnog skupa Knjižnice hrvatskih učilišta (2000./2001) i Kluba prijatelja knjižnica. Sudjelovala je i u odabiru građe i postavljanju izložbi: Društvo knjižničara u Splitu u riječi i slici : 1949. – 1999. (Pučko otvoreno učilište, Split 7. listopada 1999.) te Posterska izlaganja članova Društva knjižničara u Splitu (1998. – 2014.) (SVKST, Split 14. – 21. listopada 2014.).
Poticala je i podržavala pokretanje prvih mrežnih stranica Društva 2005. godine, kao i nakladništvo koje je rezultiralo prvom omeđenom publikacijom (Vodič kroz knjižnice grada Splita, 2008.). O aktivnostima društva redovito je izvještavala u HKD Novostima i Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Potaknula je izradu prvih promotivnih materijala te znaka i logotipa kao likovnog identiteta Društva. Od 2010. do danas članica je uredništva Glasnika Društva bibliotekara Split.
Mihaela Kovačić bila je aktivna i u tijelima HKD-a: kao članica Glavnog odbora (2004. – 2010.), kao članica Stručnog odbor, a od 2016. do 2022. bila je članicom Etičkog povjerenstva. I dalje je aktivna članica Komisije za povijest knjige i knjižnica, kojom je u dva mandata i predsjedala (2006.-2008. i 2008.-2010.). Kao druga potpredsjednica HKD-a, bila je i članica Hrvatskoga knjižničnog vijeća. Za trajanja trogodišnjeg programa Informacije o Europskoj uniji o narodnim knjižnicama (2004. – 2007.) bila je koordinatorica za Društvo knjižničara u Splitu.
Održala je 13 izlaganja na stručnim/znanstvenim skupovima, a na poziv Odsjeka informacijskih znanosti Sveučilišta u Zadru (od 2005. do 2008.) Mihaela Kovačić, kao vanjska suradnica, držala je vježbe iz nekoliko kolegija (Bibliografska organizacija i kontrola I. i II; Organizacija informacija I. i II.; Obrada stare i rijetke građe, Uvod u knjižničnu i informacijsku znanost). Priredila je i osmislila brojne knjižnične izložbe i napisala tekstova za prateće kataloge, a objavljeno joj je i 15 znanstvenih/stručnih radova. Autorica je i 5 bibliografija i brojnih kazala.

Nagradu Društva knjižničara u Splitu „Dušan Manger“ za 2020. dobila je kolegica GORDANA MIOLIN. Čestitamo!

Nagrada – stilizirana knjiga koju je oblikovao akademski kipar Vitold Košir – kolegici Gordani Miolin uručena je na redovnoj skupštini održanoj 20. svibnja 2022. u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu.

Iz obrazloženja:

Kolegica Miolin provela je svoj radni vijek od studenog 1976. do umirovljenja u kolovozu 2016. u splitskoj Gradskoj knjižnici Marka Marulića. Istovremeno je od 1976. do danas redovna i aktivna članica Društva knjižničara u Splitu. Sudjelujući više desetljeća u radu sekcija, komisija i radnih grupa HKD-a, na brojnim stručnim domaćim i međunarodnim skupovima te radovima u stručnim publikacijama, dala je značajan doprinos knjižničarskoj struci o čemu svjedoče i dodijeljena joj zvanja – više knjižničarke (2003.) a potom i knjižničarske savjetnice (2014.). Kolegica Miolin osobito je pridonijela djelovanju Društva knjižničara u Splitu: kao članica Glavnog odbora u više mandata, tajnica te predsjednica (1994. – 1996.). Inicirajući obilježavanje pet desetljeća djelovanja Društva, u listopadu 1999., izložbom i kronologijom – Društvo knjižničara u Splitu u riječi i slici : 1949.-1999. okupila je generacije knjižničara Splitsko dalmatinske županije. Kao glavna urednica Vodiča po knjižnicama grada Splita (2008.) i članica uredništva Glasnika Društva bibliotekara Split pridonijela je razvoju nakladništva. U listopadu 2014., izložbom i katalogom Posterska izlaganja članova Društva knjižničara u Splitu (1998. – 2014.), upriličenoj u toku održavanja 39. skupštine HKD-a u Splitu, predstavila je sudjelovanje kolega na domaćim i međunarodnim (IFLA) stručnim skupovima.
Zbog svoje etičnosti i postignutih rezultata u promicanju knjižničarske struke i ugleda našega Društva kolegica Miolin uživa do danas povjerenje kolega i drugih knjižničarskih udruga.
Iako umirovljena, i dalje aktivno prati gotovo sva stručna događanja u Društvu, ne zaboravljajući pritom ni neformalna druženja s kolegama.