Adresar

Sveučilišna knjižnica u Splitu, Ruđera Boškovića 31, 21000 Split
1. Brbora, Sanja – tel. 434-817, e-pošta: sanja@svkst.hr
2. Dević, Ivana – tel. 434-837, e-pošta: isaric@svkst.hr
3. Dujmović, Dubravka – tel. 434-822, e-pošta: dubravka.dujmovic@svkst.hr
4. Katušić-Martinović, Marina – tel. 434-820, e-pošta: marina.martinovic@svkst.hr
5. Kolak, Iva – tel. 434-816, e-pošta: iva.kolak@svkst.hr
6. Kovačić, Mihaela – tel. 434-830, e-pošta: mihaela.kovacic@svkst.hr
7. Matošić, Mirta – tel 434-800, e-pošta: mirta.matosic@svkst.hr
8. Mirčeta Zakarija, Margita – tel. 434-804, e-pošta: margita.zakarija@svkst.hr
9. Puharić, Margita – tel. 434-839, e-pošta: margita.puharic@svkst.hr
10. Urem, Irena – tel. 434-861, e-pošta: irena.urem@svkst.hr
11. Vrsalović, Nada – tel. 434-817, e-pošta: nada.vrsalovic@svkst.hr
12. Zoranović, Petra – tel. 434-850, e-pošta: petra.zoranovic@svkst.hr

Fakultetske knjižnice Sveučilišta u Splitu
1. Afrić, Jasna – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Matice hrvatske 15, 21000 Split, tel. 303-389, e-pošta: jasna.afric@gradst.hr
2. Bačić, Edita – Pravni fakultet, Domovinskog rata 8, 21000 Split, tel. 393-553, e-pošta: edita@pravst.hr
3. Dimzov, Snježana – Filozofski fakultet, Teslina 12/III, tel. 385-133, e-pošta: zana@ffst.hr
4. Donkov, Maja – Kemijsko-tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, tel. 329-456, e-pošta: majaf@ktf-split.hr
5. Džaja Krile, Maja – Umjetnička akademija, Fausta Vrančića 17a, 21000 Split, tel. 455-011, e-pošta: majadzk@gmail.com
6. Erceg, Dijana – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Matice hrvatske 15, 21000 Split, tel. 303-309, e-pošta: dijana.erceg@gradst.hr
7. Gizdić, Ivana – Ekonomski fakultet, Cvite Fiskovića 5, 21000 Split, tel. 430-689, e-pošta: igizdic@efst.hr
8. Nenadić, Andrija – Pomorski fakultet, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, tel. 619-413, e-pošta: andrija@pfst.hr
9. Perlain, Tino – Pomorski fakultet, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, tel. 619-413, e-pošta: tperlain@pfst.hr
10. Sablić, Nada – Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split, tel. 305-740, e-pošta: Nada.Sablic@fesb.hr
11. Siminiati Violić, Žana – Umjetnička akademija, Fausta Vrančića 17a, 21000 Split, tel. 455-011, e-pošta: zana@umas.hr
12. Trkulja, Silvana – Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split, tel. 305-737, e-pošta: Silvana.Trkulja@fesb.hr
13. Utrobičić, Ana – Medicinski fakultet, Šoltanska 2, 21000 Split, tel. 557-922, e-pošta: ana.utrobicic@mefst.hr
14. Vučak, Jadranka – Kemijsko-tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, tel. 329-456, e-pošta: biblio@ktf-split.hr

Specijalne knjižnice
1. Anić, Hanja – Arheološki muzej u Splitu, Zrinsko-Frankopanska 25, 21000 Split, tel. 329-350, e-pošta: hanja.anic@armus.hr
2. Čatić, Ingrid – Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište I. Meštrovića 63, 21000 Split, tel. 408-012, e-pošta: catic@izor.hr
3. Duplančić, Arsen – Arheološki muzej u Splitu, Zrinsko-Frankopanska 25, 21000 Split, tel. 329-350, e-pošta: arsen.duplancic@armus.hr
4. Matković, Silvana – Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Stjepana Gunjače bb, 21000 Split, tel.: 323-901, e-pošta: silvana.matkovic@mhas-split.hr
5. Meštrović, Iva – Etnografski muzej Split, Iza Vestibula 4, 21000 Split, tel. 344-164, 343-108, e-pošta: iva@etnografski-muzej-split.hr
6. Mladineo, Hania – Državni arhiv u Splitu, Glagoljaška 18, 21000 Split, tel. 684-960, 344-206, e-pošta: hania@das.hr
7. Perković, Gordana – Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Stjepana Gunjače bb, 21000 Split, tel. 323-916, e-pošta: gordana.perkovic@mhas-split.hr
8. Tomić, Vesna – Hrvatski hidrografski institut, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split, tel. 308-840, e-pošta: vesna.tomic@hhi.hr

Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu
1. Alajbeg, Željka – Knjižnica Grohote, Gustirna 15, 21430 Grohote, tel. 654-616, e-pošta: grohote@gkmm.hr, zeljka.alajbeg@gmail.com
2. Krešić, Vinka – Središnja knjižnica – Služba nabave, obrade i zaštite knjižnične građe, Ulica slobode 2, 21000 Split, tel. 685-052, e-pošta: vkresic@gkmm, vinka.kresic@gmail.com
3. Lendić, Žaklina – Središnja knjižnica, Ulice slobode 2, 21000 Split, tel. 685-000, e-pošta: zlendic@gkmm.hr, zakylend@yahoo.com
4. Ribičić, Grozdana – Središnja knjižnica – Odjel za djecu i mlade, Ulica slobode 2, 21000 Split, tel. 685-020, e-pošta: gribicic@gkmm.hr
5. Staničić, Tomislav – Središnja knjižnica – Županijska matična služba, Ulica slobode 2, 21000 Split, tel. 685-013, e-pošta: tstanicic@gkmm.hr
6. Šaškor, Dražen – Središnja knjižnica, Ulica slobode 2, 21000 Split, tel. 685-010, e-pošta ravnatelj@gkmm.hr
7. Štambuk, Silvana – Knjižnica Bol-Plokite, Tolstojeva 32, 21000 Split, tel. 685-050, e-pošta: sstambuk@gkmm.hr
8. Tadin, Maja – Središnja knjižnica – Služba nabave, obrade i zaštite knjižnične građe, Ulica slobode 2, 21000 Split, tel. 685 -052, e-pošta: mtadin@gkmm.hr
9. Ursić, Vesna – Knjižnica Bol-Plokite, Tolstojeva 32, 21000 Split, tel. 685-050, e-pošta: vursic@gkmm.hr

Gradske knjižnice – Omiš, Solin, Dugopolje, otok Brač, otok Hvar, otok Korčula
1. Barbarić, Nikla – Gradska knjižnica i čitaonica Hvar, Palača Vukašinović bb , 21450 Hvar, tel. 742 997, e-pošta:  knjiznica.hvar@inet.hr
2. Borković, Karmen – Gradska knjižnica Solin, Kralja Zvonimira 117 D, 21210 Solin, tel. 213-327, e-pošta: kborkovic@knjiznicasolin.hr
3. Bućan, Melita – Gradska knjižnica Solin, Kralja Zvonimira 117 D, 21210 Solin, tel. 213-327, e-pošta: mbucan@knjiznicasolin.hr
4. Buljević, Svjetlana – Narodna knjižnica Omiš, Punta 1, 21310 Omiš, tel. 757-192, 587-006, e-pošta: narodna-knjiznica-omis@st.t-com.hr
5. Čavić, Sofija – Gradska knjižnica Stari Grad, Nova riva 2, 21460 Stari Grad, tel. 766-037, 765-910, e-pošta: knjiznica@stari-grad.hr
6. Martinić, Zorka – Narodna knjižnica ”Hrvatski skup”, Trg Hrvatskog skupa 10, 21412 Pučišća, tel. 633-533, e-mail: hrvatski-skup@st.t-com.hr
7. Nejašmić, Jadranka – Općinska knjižnica ”Hrvatska čitaonica” Bol, Porat bolskih pomoraca bb, 21420 Bol, tel. 635-434, e-pošta: hrvatska-citaonica-bol@st.t-com.hr
8. Perić, Jasminka – Gradska knjižnica Solin, Kralja Zvonimira 117 D, 21210 Solin, tel. 213-327, e-pošta: jperic@knjiznicasolin.hr
9. Plazibat, Slavica – Narodna knjižnica u Dugopolju, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje, 655-611, e-pošta: slavica.plazibat@gmail.com
10. Skokandić, Izabel – Gradska knjižnica Ivan Vidali, Obala korčulanskih brodograditelja b.b., 20260 Korčula, tel. 020/711-974, e-pošta: izabel.skokandic@gmail.com
11. Skokandić, Milojka – Gradska knjižnica Ivan Vidali, Obala korčulanskih brodograditelja b.b., 20260 Korčula, tel. 020/711-974, e-pošta: milojka.skokandic@gmail.com
12. Šuško Tereza – Gradska knjižnica Solin, Kralja Zvonimira 117 D, 21210 Solin, tel. 213-327, e-pošta: tsusko@knjiznicasolin.hr

Školske knjižnice
1. Amadeo, Nia – OŠ Petra Kanavelića, Ulica Ante Starčevića 1, 20260 Korčula, tel. 020 711 059, e-pošta: nia.amadeo@gmail.com
2. Blagojević, Katarina – OŠ don Lovre Katića, Put Majdana 3, 21210 Solin, tel. 246-813, e-pošta: katablag@gmail.com
3. Isaić, Svjetlana – OŠ Kman-Kocunar, Benkovačka 10, 21000 Split, tel. 502-536, e-pošta: svjetlanakk@gmail.com
4. Kurtović, Vesna – OŠ kraljice Jelene, Put mira b.b., 21210 Solin, tel. 683-644, e-pošta: vesna.y@hotmail.com
5. Nikolić, Marina – OŠ Gornja Poljica, Nečaj 43, Srijane, 21205 Donji Dolac, tel. 815-115, e-posta: marina.nikolic3@skole.hr
6. Pandurov, Vera – OŠ Split III, Bušićeva 6, 21000 Split, tel. 430-385, e-pošta: vera.pandurov@gmail.com
7. Saulačić, Ana – Agencija za odgoj i obrazovanje, Tolstojeva 32, 21000 Split, tel. 340-988, e-pošta: ana.saulacic@azoo.hr
8. Topić, Nada – OŠ Vjekoslava Paraća, Dudini 17, 21210 Solin, tel. 217- 876 (lokal 3), e-pošta: nada.topic1@skole.hr
9. Žagrović, Jelena – OŠ don Lovre Katića, Put Majdana 3, 21210 Solin, tel. 246-813, e-pošta: jelena.zagrovic@yahoo.com

Nisu u radnom odnosu – nezaposleni

1. Jadrijević, Romana – e-pošta: romana.jadrijevic@yahoo.com
2. Šimac, Branka – e-pošta: branka.cubric@zg.t-com.hr

Pridruženi članovi
1. Radić, Branka – Sveučilište u Splitu, Poljička 35/II, 21000 Split, tel. 558-236, e-pošta: branka.radic@unist.hr
2. Tomeljak, Jelena – prvostupnica knjižničarstva, e-mail: jtomeljak@gmail.com

Umirovljenici/e
1. Bonjolo, Eli – Novakova 18, 21000 Split, tel. 771-519, e-pošta: Eli.Bonjolo@fesb.hr
2. Krolo, Petar –  Ruđera Boškovića 7/VII , 21000 Split, e-mail: petarkrolo51@gmail.com
3. Mihanović, Vesna – Papandopulova 29, 21000 Split, tel. 462-915, e-pošta: vesna.mihanovic@st.t-com.hr
4. Miolin, Gordana – Jobova 1, 21000 Split, tel. 384-631, e-pošta: gordana.miolin@inet.hr
5. Grbin, Tajana – Gradska knjižnica Ivan Vidali, Gradska knjižnica Ivan Vidali, Obala korčulanskih brodograditelja b.b., 20260 Korčula, tel. 020/711-974, e-pošta: tajana.grbin@gmail.com
6. Šegvić, Željka – Ekonomski fakultet, Cvite Fiskovića 5, 21000 Split, tel. 430-621, e-pošta: segvic@efst.hr

© 2017