Tag: Katalog djela

  • Katalog djela J. Gotovca

    Članica našeg Društva Branka Radić, mag. mus. tijekom svog istraživačkog rada na poslijediplomskom studiju započela je s izradom publikacije “Jakov Gotovac (1895. – 1982.): Katalog djela u fondu Zbirke muzikalija...