ČLANSTVO

Članstvo je u Društvu dobrovoljno. Članovi Društva mogu biti punoljetne poslovno sposobne fizičke i pravne osobe.