Broj 9

SADRŽAJ broja 9/2011.

Predgovor 

Članci

Zagorka Majstorović: Matična djelatnost za visokoškolske i specijalne knjižnice (str. 11-20)

Žana Siminiati Violić: Uloga knjižničara – predmetnih stručnjaka u Bolonjskom procesu na Umjetničkoj akademiji u Splitu (str. 21-32)

Margita Zakarija: Pregled načina signiranja u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu (str. 33-39)

Josip Dukić: Biblioteka Ivan Paštrić (str. 40-51)

Gordana Miolin: Šezdeset godina djelovanja Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu (str. 52-67)

Edita Bačić: Pedeset godina djelovanja Knjižnice Pravnoga fakulteta u Splitu (str. 68-82)

Svjetlana Buljević: Životni put knjižara, nakladnika i pjesnika Jakova Tomasovića i njegove ostavštine pohranjene u zavičajnoj zbirci Narodne knjižnice Omiš

(str. 83-93)

Meri Butirić: Knjižnične usluge za korisnike treće životne dobi (str. 94-101)

Osvrti

Ana Utrobičić: The Cochrane Collaboration: mjesto na kojemu se knjižničari cijene (str. 103-105)

Dubravka Dujmović: Uz posljednji tiskani broj časopisa Cimbas (str. 106-111)

Nada Topić: Deset godina izdavaštva Gradske knjižnice Solin (str. 112-113)

Nikla Barbarić: Gradska knjižnica i čitaonica Hvar (str. 114-115)

Asja Vlak: Moje fešte (str. 116-133)

Bibliografije

Vanja Škrobica: Prilozi za bibliografiju o Školi likovnih umjetnosti u Splitu (str. 135-144)

Bibliografije radova članova Društva knjižničara u Splitu: Hanja Anić, Edita Bačić, Meri Butirić, Dubravka Dujmović (str. 145-153)

Iz rada Društva knjižničara u Splitu

Dijana Erceg: Izvještaj o radu Društva knjižničara u Splitu (str. 155-166)

Dubravka Dujmović: Nagrade i napredovanja članova Društva knjižničara u Splitu (str. 167)

Statut Društva knjižničara u Splitu (str. 168-181)

In memoriam 

Šimun Jurišić (str. 183-184)

Milivoj Zenić (str. 185-186)

Miriam Subotić (str. 187-188)