Adresar

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU, Ruđera Boškovića 31, 21000 Split

1. Brbora, Sanja – tel. 434-817, e-pošta: sanja@svkst.hr
2. Dević, Ivana – tel. 434-837, e-pošta: isaric@svkst.hr
3. Kolak, Iva – tel. 434-816, e-pošta: iva.kolak@svkst.hr
4. Kovačić, Mihaela – tel. 434-830, e-pošta: mihaela.kovacic@svkst.hr
5. Madunić, Jelena – tel. 434-808, e-pošta: jmadunic@svkst.hr
6. Matošić, Mirta – tel. 434-800, e-pošta: mirta.matosic@svkst.hr
7. Mirčeta Zakarija, Margita – tel. 434-804, e-pošta: margita.zakarija@svkst.hr
8. Poljak, Ljiljana – tel. 434-801, e-pošta: ljpoljak@svkst.hr
9. Puharić, Margita – tel. 434-839, e-pošta: margita.puharic@svkst.hr
10. Radić Bizjak, Ana – tel. 434-816, e-pošta: arb@svkst.hr
11. Sovulj, Matija – tel. 434-808, e-pošta: msovulj@svkst.hr
12. Urem, Irena – tel. 434-861, e-pošta: irena.urem@svkst.hr
13. Utrobičić, Ana – tel. 434-824, e-pošta: ana.utrobicic@svkst.hr; ravnatelj@svkst.hr
14. Zoranović, Petra – tel. 434-850, e-pošta: petra.zoranovic@svkst.hr

FAKULTETSKE KNJIŽNICE SVEUČILIŠTA U SPLITU

1. Afrić, Jasna – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Matice hrvatske 15, 21000 Split, tel. 303-389, e-pošta: jasna.afric@gradst.hr
2. Dimzov, Snježana – Filozofski fakultet, Teslina 12/III, tel. 385-133, e-pošta: zana@ffst.hr
3. Donkov, Maja – Kemijsko-tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, tel. 329-456, e-pošta: majaf@ktf-split.hr
4. Džaja Krile, Maja – Umjetnička akademija, Fausta Vrančića 17a, 21000 Split, tel. 455-011, e-pošta: majadzk@gmail.com
5. Erceg, Dijana – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Matice hrvatske 15, 21000 Split, tel. 303-309, e-pošta: dijana.erceg@gradst.hr
6. Gizdić, Ivana – Ekonomski fakultet, Cvite Fiskovića 5, 21000 Split, tel. 430-689, e-pošta: igizdic@efst.hr
7. Ljubić, Ivana – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split, tel. 619-215, e-pošta: iljubic@pmfst.hr
8. Nenadić, Andrija – Pomorski fakultet, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, tel. 619-413, e-pošta: andrija@pfst.hr
9. Perlain, Tino – Pomorski fakultet, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, tel. 619-413, e-pošta: tperlain@pfst.hr
10. Siminiati Violić, Žana – Umjetnička akademija, Fausta Vrančića 17a, 21000 Split, tel. 455-011, e-pošta: zana@umas.hr
11. Staničić, Tomislav – Pravni fakultet Split, Domovinskog rata 8, 21000 Split, tel. 393-560, e-pošta: tomislav.stanicic@pravst.hr
12. Trkulja, Silvana – Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split, tel. 305-737, e-pošta: Silvana.Trkulja@fesb.hr

SVEUČILIŠTE U SPLITU

1. Radić, Branka – Sveučilište u Splitu, Poljička 35/II, 21000 Split, tel. 558-236, e-pošta: branka.radic@unist.hr

SPECIJALNE KNJIŽNICE

1. Čatić, Ingrid – Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište I. Meštrovića 63, 21000 Split, tel. 408-012, e-pošta: catic@izor.hr
2. Demaria, Maja – Državni arhiv u Splitu, Glagoljaška 18, 21000 Split, tel. 348-914, e-pošta: maja.demaria@das.hr
3. Jadrijević, Romana– Knjižnica KBC-a Split; e-pošta: rjadrijevic@kbsplit.hr
4. Matković, Silvana
– Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Stjepana Gunjače bb, 21000 Split, tel.: 323-901, e-pošta: silvana.matkovic@mhas-split.hr
5. Meštrović, Iva – Etnografski muzej Split, Iza Vestibula 4, 21000 Split, tel. 344-164, 343-108, e-pošta: iva@etnografski-muzej-split.hr
6. Perković, Gordana – Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Stjepana Gunjače bb, 21000 Split, tel. 323-916, e-pošta: gordana.perkovic@mhas-split.hr
7. Tomić, Vesna – Hrvatski hidrografski institut, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split, tel. 308-840, e-pošta: vesna.tomic@hhi.hr

GRADSKA KNJIŽNICA MARKA MARULIĆA U SPLITU

1. Alajbeg, Željka – Knjižnica Grohote, Gustirna 15, 21430 Grohote, tel. 654-616, e-pošta: grohote@gkmm.hr, zeljka.alajbeg@gmail.com
2. Anić, Hanja – Središnja knjižnica, Ulica slobode 2, 21000 Split, tel. 685-013, e-pošta: hanic@gkmm.hr
3. Klarić, Marko – Središnja knjižnica, Ulica slobode 2, 21000 Split, tel. 685-000, e-pošta: marko.klaric@gmail.com
4. Lendić, Žaklina – Središnja knjižnica, Ulice slobode 2, 21000 Split, tel. 685-000, e-pošta: zlendic@gkmm.hr, zakylend@yahoo.com
5. Ribičić, Grozdana – Središnja knjižnica – Odjel za djecu i mlade, Ulica slobode 2, 21000 Split, tel. 685-020, e-pošta: gribicic@gkmm.hr
6. Tadin, Maja – Središnja knjižnica – Služba nabave, obrade i zaštite knjižnične građe, Ulica slobode 2, 21000 Split, tel. 685 -052, e-pošta: mtadin@gkmm.hr

GRADSKE KNJIŽNICE – Omiš, Solin, Dugopolje, Imotski, Klis, otok Brač, otok Hvar, otok Korčula

1. Barbarić, Nikla – Gradska knjižnica i čitaonica Hvar, Palača Vukašinović bb , 21450 Hvar, tel. 742 997, e-pošta:  knjiznica.hvar@inet.hr
2. Bućan, Melita – Gradska knjižnica Solin, Kralja Zvonimira 117 D, 21210 Solin, tel. 213-327, e-pošta: mbucan@knjiznicasolin.hr
3. Buljević, Svjetlana – Narodna knjižnica Omiš, Punta 1, 21310 Omiš, tel. 757-192, 587-006, e-pošta: narodna-knjiznica-omis@st.t-com.hr
4. Čavić, Sofija – Gradska knjižnica Stari Grad, Nova riva 2, 21460 Stari Grad, tel. 766-037, 765-910, e-pošta: knjiznica@stari-grad.hr
5. Jović, Marija – Gradska knjižnica “Don Mihovil Pavlinović”, Kralja Zvonimira 1, 21260 Imotski, tel. 670-572, e-pošta: gradska.knjiznica.imotski@st.t-com.hr
6. Martinić, Zorka – Narodna knjižnica ”Hrvatski skup”, Trg Hrvatskog skupa 10, 21412 Pučišća, tel. 633-533, e-mail: hrvatski-skup@st.t-com.hr
7. Nejašmić, Jadranka – Općinska knjižnica ”Hrvatska čitaonica” Bol, Porat bolskih pomoraca bb, 21420 Bol, tel. 635-434, e-pošta: hrvatska-citaonica-bol@st.t-com.hr
8. Perić, Jasminka – Gradska knjižnica Solin, Kralja Zvonimira 117 D, 21210 Solin, tel. 213-327, e-pošta: jperic@knjiznicasolin.hr
9. Plazibat, Slavica – Narodna knjižnica u Dugopolju, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje, 655-611, e-pošta: slavica.plazibat@gmail.com
10. Skokandić, Izabel – Gradska knjižnica Ivan Vidali, Obala korčulanskih brodograditelja b.b., 20260 Korčula, tel. 020/711-974, e-pošta: izabel.skokandic@gmail.com
11. Skokandić, Milojka – Gradska knjižnica Ivan Vidali, Obala korčulanskih brodograditelja b.b., 20260 Korčula, tel. 020/711-974, e-pošta: milojka.skokandic@gmail.com
12. Smodlaka, Lea – Narodna knjižnica i čitaonica u Klisu, Put sv. Ante 31, Klis, tel. 021/715-087, e-pošta: knjiznica@knjiznica-klis.hr

ŠKOLSKE KNJIŽNICE

1. Amadeo, Nia – OŠ Petra Kanavelića, Ulica Ante Starčevića 1, 20260 Korčula, tel. 020 711 059, e-pošta: nia.amadeo@gmail.com
2. Antolić, Rea – OŠ kneza Mislava, Braće Radić 6, 21210 K. Sućurac, tel. 224-080, e-pošta: rea.antolic@skole.hr
3. Blagojević, Katarina – OŠ kralja Zvonimira, Braće Radića 67, 21210 Solin, tel. 215-536, e-pošta: katablag@gmail.com
4. Crnogorac, Anela – OŠ Ivan Leko, Trg dr. F. Tuđmana 6, 21264cProložac Donji, tel. 846-081, e-mail: anela.crnogorac@skole.hr
5. Isaić, Svjetlana
– – OŠ Kman-Kocunar, Benkovačka 10, 21000 Split, tel. 502-536, e-pošta: svjetlanakk@gmail.com
6. Kačić Barišić, Ivan – SŠ Bol, Rudina 1, 21420 Bol na Braču, tel. 635-141, e-pošta: ivan.kacic@gmail.com
7. Kurtović, Vesna – OŠ kraljice Jelene, Put mira b.b., 21210 Solin, tel. 683-644, e-pošta: vesna.y@hotmail.com
8. Nikolić, Marina – OŠ kneza Trpimira, Eugena Kumičića 2, 21213 K. Gomilica, e-posta: marina.nikolic3@skole.hr
9. Pandurov, Vera – OŠ Split III, Bušićeva 6, 21000 Split, tel. 430-385, e-pošta: vera.pandurov@gmail.com
10. Plejić, Maglica – Pomorska škola u Splitu, Zrinsko frankopanska 36, 21000 Split, tel. 380-749; e-pošta: maglicaplejic@gmail.com
11. Pleština, Jelena – OŠ Kamešnica, Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok, tel. 835-084, e-pošta: jelenalel76@yahoo.com
12. Saulačić, Ana
– Agencija za odgoj i obrazovanje, Tolstojeva 32, 21000 Split, tel. 340-988, e-pošta: ana.saulacic@azoo.hr
13. Škiljo, Katarina – OŠ Manuš, Vukovarska 11, 21000 Split, tel. 346-618, e-pošta: k.skiljo@gmail.com
14. Topić, Nada – OŠ Vjekoslava Paraća, Dudini 17, 21210 Solin, tel. 217- 876 (lokal 7), e-pošta: nada.topic1@skole.hr
15. Turić Erceg, Adriana – OŠ Vrgorac, Matice hrvatske 9, 21276 Vrgorac, tel. 678-748, e-pošta: adriana.turic-erceg@skole.hr
16. Žagrović, Jelena – OŠ don Lovre Katića, Put Majdana 3, 21210 Solin, tel. 246-813, e-pošta: jelena.zagrovic@yahoo.com

Nisu u stalnom radnom odnosu – NEZAPOSLENI

1. Bandić Štrbac, Ivana – e-pošta: ivana.bandic@gmail.com
2. Milošević, Ivana – e-pošta: isusnjara93@gmail.com
3.  Šimac, Branka – e-pošta: branka.cubric@zg.t-com.hr
4. Tomeljak, Jelena –  e-mail: jtomeljak@gmail.com
5. Ursić, Silvia

UMIROVLJENICI/E

1. Bačić, Edita
2. Bonjolo, Eli
3. Borković, Karmen

4. Dujmović, Dubravka
5. Duplančić, Arsen
– e-pošta: arsenduplancic@gmail.com
6. Grbin, Tajana –  e-pošta: tajana.grbin@gmail.com
7. Katušić-Martinović, Marina
8. Krešić, Vinka – e-pošta:  vinka.kresic@gmail.com
9. Krolo, Petar –  e-pošta: petarkrolo51@gmail.com
10. Lučin, Ljiljana
11. Mihanović, Vesna – e-pošta: vesna.mihanovic@gmail.com
12. Miolin, Gordana – e-pošta: gordana.miolin@inet.hr
13. Mladineo, Hania
14. Sablić, Nada

15. Šegvić, Željka
16. Štambuk, Silvana