Naši članovi u tijelima HKD-a

ORGANIZACIJSKA TIJELA HKD-a


Glavni odbor

Nada Topić (član), OŠ  Vjekoslava Paraća, Solin

Stručni odbor

Edita Bačić (član), Pravni fakultet, Split

Sanja Brbora (član), Sveučilišna knjižnica u Splitu

Grozdana Ribičić (član), Gradska knjižnica Marka Marulića, Split

Etičko povjerenstvo

Mihaela Kovačić (zamjena), Sveučilišna knjižnica u Splitu


UREDNIŠTVA HKD IZDANJA


Uredništvo HKD Novosti

Grozdana Ribičić (član), Gradska knjižnica Marka Marulića, Split


STRUČNA TIJELA HKD-a


SEKCIJA ZA BIBLIOGRAFSKU KONTROLU

Komisija za katalogizaciju

Iva Kolak (član), Sveučilišna knjižnica u Splitu

Komisija za klasifikaciju i predmetno označivanje

Dubravka Dujmović, pridružena članica od 2009., članica 2004.-2008., Sveučilišna knjižnica u Splitu

Ivana Dević, pridružena članica od 2014., Sveučilišna knjižnica u Splitu


SEKCIJA ZA NARODNE KNJIŽNICE

Komisija za čitanje

Grozdana Ribičić (predsjednica), Gradska knjižnica Marka Marulića, Split

Margita Mirčeta Zakarija (član), Sveučilišna knjižnica u Splitu

Komisija za narodne knjižnice

Gita Dragičević (član), Narodna knjižnica Supetar

Grozdana Ribičić (član), Gradska knjižnica Marka Marulića, Split


SEKCIJA ZA OBRAZOVANJE I ISTRAŽIVANJE

Komisija za autorsko pravo i otvoreni pristup

Dubravka Dujmović (član), Sveučilišna knjižnica u Splitu

Irena Urem (član), Sveučilišna knjižnica u Splitu

Ivana Ljubić (član), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

Komisija za knjižničarsko nazivlje

Sanja Brbora (predsjednica), Sveučilišna knjižnica u Splitu

Irena Urem (član), Sveučilišna knjižnica u Splitu

Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja

Edita Bačić (član), Pravni fakultet, Split


SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE

Ana Saulačić (član), Agencija za odgoj i obrazovanje, Split


SEKCIJA ZA UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJU

Komisija za informacijske tehnologije

Ivana Dević, Sveučilišna knjižnica u Splitu

Komisija za javno zagovaranje

Edita Bačić, Sveučilišna knjižnica u Splitu

Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama

Nikolina Škorić, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split

Irena Urem, Sveučilišna knjižnica u Splitu

Radna grupa za Zelene knjižnice

Edita Bačić, Pravni fakultet, Split


SEKCIJA ZA VISOKOŠKOLSKE I SPECIJALNE KNJIŽNICE

Komisija za medicinske knjižnice

Ana Utrobičić, Medicinski fakultet, Split

Komisija za muzejske i galerijske knjižnice

Hanja Anić, Arheološki muzej u Splitu

Komisija za pravne i srodne knjižnice

Edita Bačić, Pravni fakultet, Split

Komisija za tehničke knjižnice

Dijana Erceg (član), Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split

Andrija Nenadić (član), Pomorski fakultet, Split


SEKCIJA ZA ZBIRKE I SLUŽBE

Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu

Nada Vrsalović (član), Sveučilišna knjižnica u Splitu

Komisija za povijest knjige i knjižnica

Mihaela Kovačić (član), Sveučilišna knjižnica u Splitu

Komisija za zavičajne zbirke

Margita Mirčeta Zakarija (član), Sveučilišna knjižnica u Splitu

Radna grupa za serijske publikacije

Iva Kolak (redovni član), Sveučilišna knjižnica u Splitu