Plan i program rada

1. Članstvo

1.1. Animiranje članova za aktivnije uključivanje u rad Društva (Glavni odbor)

1.2. Povećanje broja članova Društva (Glavni odbor)

1.3. Vođenje evidencije o članstvu (tajnica, blagajnica, predsjednica)

1.4. Podrška i pomoć članovima Društva kod stjecanja viših stručnih zvanja i uključivanja u rad sekcija i komisija HKD-a (predsjednica)

2. Stručni rad Društva

2.1. Održavanje stručnog kolokvija (dva puta godišnje – Glavni odbor)

2.2. Stručni posjeti članova Društva drugim knjižnicama i srodnim ustanovama (jednom godišnje – Glavni odbor)

2.3. Snažnije uključivanje Društva u rad HKD-a – kontinuirano (predsjednica)

2.4. Poticanje i upoznavanje članova Društva s radom komisija i sekcija HKD-a (Glavni odbor, članovi komisija i sekcija)

2.5. Podrška i pomoć knjižnicama Splitsko-dalmatinske županije kod prijava za godišnju nagradu HKD-a Knjižnica godine (predsjednica)

2.6. Utemeljenje godišnje nagrade za knjižničare Splitsko-dalmatinske županije koji se posebno ističu svojim stručnim radom i izrada pravilnika o kriterijima dodjeljivanja nagrade (Glavni odbor)

3. Izdavačka djelatnost

3.1. Izdavanje Glasnika Društva bibliotekara Split (Uredništvo, Glavni odbor)

3.2. Izdavanje Glasnika Društva bibliotekara Split u digitalnom obliku (Uredništvo, Glavni odbor)

3.3. Izdavanje digitalnog vodiča kroz knjižnice Splitsko-dalmatinske županije (Glavni odbor – imenovanje uredništva) povodom 70. obljetnice rada Društva

4. Mrežne stranice i Facebook

4.1. Ažuriranje postojećih mrežnih stranica (Uredništvo)

4.2. Redovito ažuriranje sadržaja mrežnih stranica i Facebook stranice (Uredništvo)

5. Administracija i pravni poslovi

5.1. Sređivanje registrature i sustavno vođenje urudžbene knjige (predsjednica, tajnica)

5.2. Ažuriranje podataka i potpisa u Županiji (predsjednica, tajnica)

5.3. Izrada godišnjeg programa rada i financijskog programa, izrada godišnjeg i financijskog izvješća i vođenje arhive Društva (predsjednica, tajnica)

6. Međuinstitucijska suradnja

6.1.Suradnja sa Županijskom matičnom službom za narodne i školske knjižnice, Županijskim stručnim vijećem školskih knjižničara i Službom za istraživanje i razvoj Sveučilišne knjižnice u Splitu (Glavni odbor)

6.2. Suradnja s ostalim baštinskim ustanovama na području Županije (Glavni odbor)

6.3. Suradnja s drugim regionalnim društvima: Knjižničarsko društvo Šibenik, Društvo knjižničara Zadar, Društvo bibliotekara Istre… (Glavni odbor)

6.4. Održavanje tribine Knjižničar ipo! u suradnji s ostalim regionalnim društvima knjižničara

7. Financiranje

7.1. Osiguravanje sredstava za rad Društva prijavljivanjem na natječaje za dodjelu sredstava Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva kulture (Glavni odbor)

7.2. Osiguravanje sredstava iz drugih izvora: projekti, donacije i sl. (Glavni odbor)

7.3. Osiguravanje sredstava za rad Društva od članarina (članovi Društva)