Plan i program rada

Program rada Društva knjižničara u Splitu 2021. – 2023.

1. Članstvo
 nastavak rada u smjeru povećanja i pomlađivanja članstva
 aktivnosti u smjeru angažiranja članstva u aktivnostima DKST-a te jasnijih odredbi o dužnostima članova (obavještavanje o promjenama ustanove i e-poštanske adrese, o napredovanju u viša zvanja, članstvu u tijelima HKD-a, održanim izlaganjima, nagradama i sl.)
 svekolika podrška članovima DKST-a

2. Stručni rad i suradnje
 nastavak održavanja stručnog kolokvija DKST-a – 2021. u drugom dijelu godine (uživo ili online, ovisno o okolnostima), a od 2022. vraćanje na staru shemu – dvaput godišnje (ako okolnosti dopuste)

 organizacija povremenih raspravišta DKST-a o otvorenim pitanjima u pojedinim vrstama knjižnica u SDŽ -> poticati članove da dostavljaju probleme vezane uz svoje područje djelovanja

 retroaktivno obilježavanje 70. godišnjice DKST-a  Splitski knjižničarski vremeplov (ako do kraja 2021. godine ne bude moguće realizirati izložbu uživo, održati virtualnu izložbu (program je bilo nemoguće realizirati 2020. zbog poznatih okolnosti; između ostaloga, i natječajna su sredstva alocirana tek potkraj studenoga)

 stručni posjeti drugim knjižnicama i srodnim ustanovama (kad i ako okolnosti to dopuste)
 nastavak i produbljivanje suradnje DKST-a s HKD-om
 suradnja s drugim regionalnim društvima  tribina Knjižničar i po (ići će virtualno, ako ne bude moguće „uživo“); izleti, putovanja, suorganizacija manjeg stručnog skupa ili okruglog stola (ovisno o okolnostima)

 Nagrada Dušan Manger (nastojati pribaviti sredstva za izradu dodatnih primjeraka nagrade i doraditi Pravilnik o dodjeli nagrade)

 podrška knjižnicama u SDŽ pri prijavama za nagradu Knjižnica godine te podrška njihovim programima

3. Izdavačka djelatnost i komunikacija
 izdavanje Glasnika društva bibliotekara Split (tiskani i elektronički) – ponajprije zaostalog broja 16

 raspisivanje natječaja za Uredništvo Glasnika
 izdavanje kratkih godišnjih e-novosti DKST-a (pdf na nekoliko stranica) – Spli’ski knjižničarski foji
 redovito ažuriranje mrežnih stranica i Facebook profila

4. Administrativni poslovi i financije
 skrbiti o tome da se svi poslovi obavljaju pravodobno i pravilno
 skrbiti o punjenju proračuna (ie. uplatama članarina), voditi računa o prijavama na sve javne natječaje za sredstva te nastojati izvući bar nešto sredstava iz alternativnih izvora (koliko prilike to dopuste)
 statutarne dopune kako bi se osigurala veća fleksibilnost i vitalnost funkcioniranja u izvanrednim okolnostima