Viša stručna zvanja

Naši članovi u višim stručnim zvanjima:

KNJIŽNIČARSKI SAVJETNICI

Edita Bačić
Gordana Miolin

VIŠI KNJIŽNIČARI

Anić, Hanja
Brbora, Sanja
Dimzov, Žana
Dujmović, Dubravka
Kovačić, Mihaela
Matošić, Mirta
Ribičić, Grozdana
Staničić, Tomislav
Topić, Nada

STRUČNI SURADNICI – SAVJETNICI

Plejić, Maglica