Pristup Hrvatskom UDK Online bez naknade

Od lipnja 2017. Hrvatski UDK Online dostupan je za korištenje bez plaćanja naknade za sve knjižnice i za akademsku i znanstveno-istraživačku zajednicu u Hrvatskoj. Pored toga, servis je dostupan u obrazovne svrhe odsjecima knjižničarstva pri fakultetima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Za korištenje je potrebno otvoriti korisnički račun na stranici:
http://hr.udc-hub.com/hr/subscribe.php

Kod otvaranja korisničkog računa trebat će vam IP adresa vašeg računala, a ona se može pronaći na raznim servisima, recimo na: http://whatismyipaddress.com/

Uvjeti korištenja servisa dostupni su u pdf formatu na stranici:
http://hr.udc-hub.com/…/Hrvatski-UDKOnline-Opci-uvjeti-besp…

Izvornu objavu možete pročitati na stranicama NSK:
http://hr.udc-hub.com/hr/news.php (3.7.2017.)