Knjižnice i organizacijska kultura za inovacije

Stručni skup ““Knjižnice i organizacijska kultura za inovacije” u organizaciji Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu održat će se 16. prosinca 2019. Prijave izlaganja otvorene su do 22. studenoga, a prijave sudjelovanja do 10. prosinca.

Mjesto održavanja: Gradska knjižnica Marka Marulića Split, multimedijalna dvorana Središnje knjižnice, Ulica slobode 2, Split
Vrijeme održavanja: petak, 16. prosinca 2019.
Organizator: Odjel za odrasle, Gradska knjižnica Marka Marulića Split
Financijska potpora: Ministarstvo kulture RH
Programsko-organizacijski odbor: Katarina Krolo Žužul (predsjednica), Milena Bašić, Ana Mršić Marasović, Nikolina Kusić, Maja Stazić, Maruška Nardelli
Osoba za kontakt: Ana Mršić Marasović tel. 021/685-029 e-mail: amrsic@gkmm.hr
Rok za prijavu za sudjelovanje s izlaganjem je do 22. studenog 2019. godine na e-mail adresu: info@gkmm.hr
Rok za prijavu nazočnosti bez izlaganja je do 10. prosinca 2019. godine putem obrasca.

Način rada
– pozvana izlaganja: 30 min
– prijavljena izlaganja/primjeri dobre prakse: 10-15 min
Sudjelovanje na skupu oslobođeno je plaćanja kotizacije.
Registrirani sudionici dobivaju materijale i potvrde o sudjelovanju.

Tema skupa:
S obzirom na sve brži razvoj informacijskog okruženja, knjižnice, osobito narodne, moraju ići u korak s vremenom i pratiti tehnološke, društvene i kulturološke promjene koje se zbivaju u društvu. Virtualna stvarnost, robotika, umjetna inteligencija, digitalna znanja, 3D printanje… više nisu nove teme u knjižničarskom diskursu. Događanja i tendencije uzrokovane navedenim promjenama su raznovrsne, kompleksne, ponekad i proturječne tradicionalnim knjižničnim uslugama i vrijednostima. Zahtjevi koji se stavljaju pred knjižnice su sve veći, zadaće sve izazovnije i opsežnije. U uvjetima okruženja koje se ubrzano mijenja, knjižnice moraju razvijati nove strategije, a da se pri tome ne odreknu onoga što je uvijek sačinjavalo srž njihove djelatnosti (izgradnja knjižničnih fondova, čuvanje kulturnog naslijeđa). U tom kontekstu, potrebne su nam nove usluge i nove ideje koje će uravnotežiti potrebe pojedinca i društva u cjelini. S idejom transformacije knjižničnih usluga, pojmovi kreativnost i inovativnost se nameću kao condicio sine qua non za knjižnice i za zajednice u kojima djeluju. Knjižničari trebaju izaći iz svojih okvira što zahtijeva nove perspektive, alate i pristupe. Iskorištavanje kreativnog potencijala, kako u pojedinačnom tako i u timskom radu knjižničnih djelatnika, nužno je za razvoj knjižničnih usluga. Aktualni trendovi zahtijevaju fleksibilne organizacijske i upravljačke promjene. Često se stječe dojam da je većina inovacija u hrvatskim knjižnicama potaknuta inovacijama i promjenama u području tehnologije koje se događaju izvan knjižnice, odnosno da promjene ustvari dolaze izvana, a ne iznutra.
Sve navedeno uključuje potrebu mijenjanja određenih vrijednosti, uvjerenja i načela, tj. javlja se potreba za promjenom postojeće organizacijske kulture.
Organizacijska kultura knjižnica relativno je neistražen koncept u hrvatskom knjižničarstvu. Knjižnice nisu uvijek svjesne svoje organizacijske kulture te zakonitosti kojima se vode, što je neophodno kako bi se mogle odgovarajuće ponašati i planirati poslovanje. Kako bi organizacija bila inovativna i uspješna, potrebno je stvoriti kreativnu klimu, a kreativna se klima stvara kroz organizacijsku kulturu.
Jedna od mogućnosti koje se otvaraju knjižnicama za rješavanje problema i poticanja inovacija jest i design thinking (dizajn razmišljanje). Mogućnosti tog koncepta su u hrvatskom knjižničarstvu još relativno nepoznate. Dizajn razmišljanje se smatra nužnom vještinom suvremenih menadžera za poticanje inovacija i kreativnosti u organizacijama, kao i za rješavanje zakučastih problema. Knjižnicama može poslužiti kao jedan od strateških alata za rješavanje otvorenih pitanja.
Stručni skup je namijenjen unaprijeđenju znanja i kompetencija knjižničarske zajednice kao i drugih stručnjaka iz područja kulture u svrhu pružanja što kvalitetnije usluge krajnjem korisniku. Zaključci i ishodi ovog stručnog skupa mogu motivirati ravnatelje i voditelje knjižnica za izazove upravljanja u knjižnicama, a stručne knjižničarske djelatnike (bez obzira na tip knjižnice iz koje dolaze) potaknuti da svoje spoznaje pretvore u usluge koje će unaprijediti život zajednice.

Program će biti sastavljen od pozvanih i prijavljenih izlaganja, razmjene dobre prakse i rasprave.

Ciljevi stručnog skupa:
• pružiti pregled inovativnih principa, dizajn procesa i alata koji se mogu koristiti u knjižničarstvu
• razmjena znanja, iskustava i ideja
• prikaz različitih načina na koje knjižnice mogu doprinijeti poboljšanju ili stvaranju mreže društvenih odnosa u zajednici
• doprinijeti u razumijevanju temeljnih načela potrebnih za donošenje promišljenih i utemeljenih odluka u kreiranju organizacijske inovativne kulture
• iznijeti primjere inovativnih programa i projekata knjižnica koji su nastali kao rezultat promišljanja doprinosa knjižnice u rješavanju društvenih problema i zalaganja da se unaprijedi kvaliteta života u zajednici
• približiti koncept organizacijske kulture knjižničarskoj zajednici
• dati uvid u nove teme koje ulaze u knjižničarski diskurs

Više informacija o programu bit će dostupno tijekom studenog 2019. godine na mrežnim stranicama Knjižnice i HKD-a.

Prijava radova
Organizatori pozivaju knjižničare koji žele i imaju što reći o pitanjima iz tematike skupa ili žele prezentirati primjer dobre prakse iz svoje knjižnice da prijave svoja izlaganja. Dakle, ukoliko želite prezentirati sljedeće teme iz Vaših knjižnica:
 uvođenje novih usluga ili prilagođivanje tradicionalnih usluga koje rezultiraju boljim korisničkim iskustvom;
 uvođenje novih tehnologija za poboljšanje i proširenje knjižničnih usluga;  primjere inovativnih programa i projekata knjižnica, osobito onih namijenjenih za poticanje čitanja različitih dobnih skupina;
 redefiniranje uloga knjižničnog osoblja, kako bi se bolje služilo korisnicima;
 razvijanje postupaka koji potiču organizacijske inovacije;
 uključivanje korisnika knjižnice i ne-korisnika u stvaranje ponude knjižnice na nove i kreativne načine;
 pronalaženje novih načina kako bi knjižnične zbirke ili knjižnični prostori bili korisniji i funkcionalniji
 osvrt na nove teme koje ulaze u knjižničarski diskurs

Sažetke i kratki životopis primamo do 22. studenoga 2019. godine na e-mail adresu: info@gkmm.hr. Prijave sažetaka radova primaju se isključivo u elektroničkom obliku. Sažeci radova bit će recenzirani od strane članova Programskog odbora stručnog skupa, a obavijest o prihvaćenome radu bit će dostavljena elektroničkim putem u najkraćem mogućem roku.

Upute za prijavu sažetka:

1. autor(i)
2. naslov rada
3. sažetak (od 250 do 400 riječi, font Times New Roman, veličina 12)
4. ustanova
5. adresa
6. telefon
7. e-pošta


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *