Mjesec: srpanj 2017.

Pristup Hrvatskom UDK Online bez naknade

Od lipnja 2017. Hrvatski UDK Online dostupan je za korištenje bez plaćanja naknade za sve knjižnice i za akademsku i znanstveno-istraživačku zajednicu u Hrvatskoj. Pored toga, servis je dostupan u obrazovne svrhe odsjecima knjižničarstva pri fakultetima u Hrvatskoj i inozemstvu.

© 2017